วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จัดอบรม #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวม 120

Read more

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน

Read more

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support

Read more

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support

Read more

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular

Read more

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular

Read more

📢ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำ “วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ CEDM Journal” ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓

📢ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำ “วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ CEDM Journal” ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งนำเสนอข้อมูลเนื้อหาทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Read more

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Read more