รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ) ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา) ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 11 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

[:TH]การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3[:]

[:TH] ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ 21st Century Emergency Care System ณ โรงแรมเดอะไทด์บางแสน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/1209240189241782/posts/1233631890135945/ หรือสนใจลงทะเบียนได้ที่ https://tcep.or.th/AMTCEP2019/register

Read more