ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย Flood Medical Operation (FMO) รุ่นที่ ๑ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

หลังจากอ่านประกาศครบถ้วนแล้ว หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 16:00 น. ได้ที่ คุณอังคณา อภิชาติโยธิน (ทราย) โทรศัพท์ : 02-765-5783, 095-8439959 E-mail :

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๘ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 16:00 น. ได้ที่ คุณสุวาที อภิบาลภูวนารถ (คุณอ้อ) โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 082-220-7494 E-mail :

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย Flood Medical Operation (FMO) รุ่นที่ ๑ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

1. อ่านประกาศให้ครบถ้วนทุกหน้าก่อนทำการสมัครเข้าอบรม 2. Link สมัครเข้าอบรมอยู่ด้านท้ายของประกาศ (ให้ login email ของ gmail ในการสมัคร เนื่องจากมีการแนบหลักฐานการสมัคร) 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. –

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๘ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

1. อ่านประกาศให้ครบถ้วนทุกหน้าก่อนทำการสมัครเข้าอบรม 2. Link สมัครเข้าอบรมอยู่ด้านท้ายของประกาศ (ให้ login email ของ gmail ในการสมัคร เนื่องจากมีการแนบหลักฐานการสมัคร) 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. –

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๗ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 16:00 น. ได้ที่ คุณสุวาที อภิบาลภูวนารถ (คุณอ้อ) โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 082-220-7494 E-mail :

Read more

ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติ การแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) รุ่นที่ ๗ และ รุ่นที่ ๘

ประกาศ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) สายพันธุ์ “โอไมครอน” ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มขยายวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) รุ่นที่ ๗ และ รุ่นที่

Read more

‘กู้ชีพภัทร กู้ชีพมืออาชีพ’

‘กู้ชีพภัทร กู้ชีพมืออาชีพ’ เมื่อคุณโทรเรียก 1669 คุณคิดว่าใครจะมาช่วยเหลือคุณบ้าง? (EP3) “แพทย์ฉุกเฉิน” (Emergency Physician) คือ แพทย์ที่เรียนจบเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งแต่เดิมการรักษาคนไข้ในห้องฉุกเฉิน ต้องอาศัยความรู้จาแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ทั้งหมอศัลย์ หมอหัวใจ หมอสูติ หมออายุรกรรม หมอเด็ก หมอกระดูก จึงมีแนวคิดในการผลิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉินที่รวมเอาความรู้ของหลากหลายสาขาไว้ในหมอคนเดียว

Read more