‘กู้ชีพภัทร กู้ชีพมืออาชีพ’

‘กู้ชีพภัทร กู้ชีพมืออาชีพ’ เมื่อคุณโทรเรียก 1669 คุณคิดว่าใครจะมาช่วยเหลือคุณบ้าง? (EP3) “แพทย์ฉุกเฉิน” (Emergency Physician) คือ แพทย์ที่เรียนจบเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งแต่เดิมการรักษาคนไข้ในห้องฉุกเฉิน ต้องอาศัยความรู้จาแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ทั้งหมอศัลย์ หมอหัวใจ หมอสูติ หมออายุรกรรม หมอเด็ก หมอกระดูก จึงมีแนวคิดในการผลิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉินที่รวมเอาความรู้ของหลากหลายสาขาไว้ในหมอคนเดียว

Read more

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านประกาศให้ครบถ้วนทุกหน้าก่อนทำการสมัครเข้าอบรม Link สมัครเข้าอบรมอยู่ด้านท้ายของประกาศ (ให้ login email ของ gmail ในการสมัคร เนื่องจากมีการแนบหลักฐานการสมัคร) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00  น. – 18:00 น. หากมีข้อสงสัย

Read more

Download หนังสือรับรอง การปฏิบัติงานชดใช้ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ หลักสูตร ทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ๓ วัน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (วุ้นเส้น) โทรศัพท์ 083 – 0830916 E-mail : [email protected]

Read more

กำหนดการฝึกอบรม และดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุน หลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. อ่านประกาศโดยละเอียดครบถ้วนทุกหน้า 2. กรอกข้อมูลตามเอกสารตัวอย่าง หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 3. Link ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่ด้านท้ายของประกาศ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (วุ้นเส้น) โทรศัพท์ 083 –

Read more