วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จัดอบรม #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวม 120

Read more

งานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในการประชุมผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT #หน่วยกู้ชีพภัทร #งานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Read more

งานวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทีมกู้ชีพภัทร ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนและดูแลประชาชนหลังฉีดวัคซีน ณ ”ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ที่ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ภายใต้การอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยนายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Read more

ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ อิสระ

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์พื้นฐาน Basic Disaster Health Management (B-DHM) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๓ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะทางเวชศาสตร์พื้นฐาน Basic Disaster Health Management (B-DHM)

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์

Read more

ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ ภุมรินทร์

Read more

การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Virtual Conference

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Virtual Conference โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์

Read more

อบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๕ วัน รุ่นที่ ๒

วันนี้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๕ วัน รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐

Read more