ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คำแนะนำ : Link สมัคร อยู่ด้านล่างประกาศ กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหน้าก่อนทำการสมัคร QR CodeสมัครอบรมREGISTER ONLINE (ผู้สมัครต้องลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน Gmail ในการสมัคร) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (วุ้นเส้น) โทรศัพท์ 083

Read more

ประกาศ เรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาและได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาและได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

!!! คำเตือน : กรุณาอ่านข้อมูลโดยละเอียดครบถ้วนทุกหน้า !!! ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 1. อ่านประกาศโดยละเอียดครบถ้วนทุกหน้า 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก สามารถ Download เอกสารสัญญารับทุน ตามที่ระบุใน “เอกสารแนบท้าย ๔” ซึ่งมีเอกสารทั้งหมด ๕ ชุด ให้ทำการ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR รุ่นที่ ๕) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) รอบที่ ๑ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

แผนที่สถานที่สอบ และแผนผังที่นั่งสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนที่สถานที่สอบแผนผังที่นั่งสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าทีโดยตรง ได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๐๘๓๐๙๑๖ E-mail : [email protected]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้สอบผ่านและต้องการสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าอ่านข้อมูลและกำหนดการต่างๆ ได้ตาม Link ด้านล่าง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0 2765 5703 , 0 2765 5707

Read more