แผนที่สถานที่สอบ และแผนผังที่นั่งสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนที่สถานที่สอบแผนผังที่นั่งสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าทีโดยตรง ได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๐๘๓๐๙๑๖ E-mail : [email protected]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้สอบผ่านและต้องการสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าอ่านข้อมูลและกำหนดการต่างๆ ได้ตาม Link ด้านล่าง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0 2765 5703 , 0 2765 5707

Read more

ประกาศรับสมัครสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คำอธิบายเพิ่มเติม ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

Read more

Download บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

กรุณาอ่านข้อมูลให้ละเอียดทุกขั้นตอน ผู้สมัครสอบ สามารถ Download บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ แผนผังที่นั่งสอบ และแผนที่สถานที่สอบ ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ *** แผนผังที่นั่งสอบ และแผนที่สถานที่สอบ จะอยู่ใน Folder ลำดับที่ 0. และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจะอยู่ใน Folder แยกตามรายชื่อของผู้สมัครสอบ

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี โทรศัพท์ 083 – 0830916 หรือ E-mail : [email protected]

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR รุ่นที่ 5)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR รุ่นที่ 5)

Read more

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) สนใจสมัครเรียน คลิ๊กที่ปุ่ม REGISTER ONLINE (ผู้สมัครต้องลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน Gmail ในการสมัคร) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี โทรศัพท์

Read more

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR) รุ่นที่ 5

ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR) รุ่นที่ 5 กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 และวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ( จำนวน 5

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR รุ่นที่ 4)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : EMR รุ่นที่ 4)

Read more