Download เอกสารสัญญารับทุน การฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๑ – ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Download เอกสาร คลิ๊กที่ปุ่ม : เอกสารประกอบด้วย 1. เอกสารสัญญารับทุน 2. สัญญาค้ำประกัน 3. หนังสือแสดงความยินยอมคู่สมรส 4. เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน 5.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมกรณีผู้รับทุนเป็นผู้เยาว์ เพิ่มเติม 6. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในเอกสาร หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 18:00 น. ได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (คุณวุ้นเส้น) โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 083-083-0916 E-mail :

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 18:00 น. ได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (คุณวุ้นเส้น) โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 083-083-0916 E-mail :

Read more

ประกาศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการคลินิกชั้นสูง เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประกาศ จึงขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Call Taker) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  สำนักวิชาการคลินิกชั้นสูง เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประกาศ จึงขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Call Taker)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓-๑๐

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1. อ่านประกาศให้ครบถ้วนทุกหน้าก่อนทำการสมัครเข้าอบรม 2. Link สมัครเข้าอบรมอยู่ด้านท้ายของประกาศ (ให้ login email ของ gmail ในการสมัคร เนื่องจากมีการแนบหลักฐานการสมัคร) 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. –

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1. อ่านประกาศให้ครบถ้วนทุกหน้าก่อนทำการสมัครเข้าอบรม 2. Link สมัครเข้าอบรมอยู่ด้านท้ายของประกาศ (ให้ login email ของ gmail ในการสมัคร เนื่องจากมีการแนบหลักฐานการสมัคร) 3. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. –

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 18:00 น. ได้ที่ คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (คุณวุ้นเส้น) โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 083-083-0916 E-mail :

Read more