ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

สนใจสมัครเรียน คลิ๊กที่ปุ่ม REGISTER ONLINE (ผู้สมัครต้องลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน Gmail ในการสมัคร)

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่
คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี โทรศัพท์ 083 – 0830916 หรือ
E-mail  :  [email protected]