ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ประจำปีการศึกษา 2562

เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
โทรศัพท์ 0 2765 5703 , 0 2765 5707