กำหนดการฝึกอบรม และดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุน หลักสูตรทีมช่วยปฏิบัติแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. อ่านประกาศโดยละเอียดครบถ้วนทุกหน้า
2. กรอกข้อมูลตามเอกสารตัวอย่าง หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
3. Link ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่ด้านท้ายของประกาศ

รายชื่อ รุ่นที่ ๑
รายชื่อ รุ่นที่ ๒


Click ที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลด

คำแนะนำ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (วุ้นเส้น)
โทรศัพท์ 083 – 0830916

E-mail : [email protected]