Download หนังสือรับรอง การปฏิบัติงานชดใช้ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ หลักสูตร ทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ๓ วัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำแนะนำ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (วุ้นเส้น)
โทรศัพท์ 083 – 0830916

E-mail : [email protected]

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล