พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

วันนี้ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ รายิน อโรร่า ตำแหน่ง รักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และนายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ด้านศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบดังกล่าว