ฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา

การฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ๑๑๕ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง รองคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ด้านศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรมดังกล่าว

ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ๓ อาคารอุดมสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา