ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คำชี้แจง

 

1. EMT รุ่นที่ 4 กำหนดการเรียน วันที่ 3-22 กันยายน 2563 ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

2. นัดหมายส่งสัญญารับทุน สัญญาค้ำประกันและเอกสารรายงานตัว EMT วันที่ 1-2 กันยายน 2563 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบทาง sms

3. บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ถือเป็นผู้เยาว์ ในการทำสัญญารับทุนต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย (ไฟล์เอกสารมีรวมอยู่ใน Download เอกสารสัญญารับทุน)

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 18:00 น. ได้ที่

คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (คุณวุ้นเส้น)
โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 083-083-0916
E-mail : [email protected]

คุณสุวาที อภิบาลภูวนารถ (คุณอ้อ)
โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 082-220-7494
E-mail : [email protected]