Download หนังสือรับรองการปฏิบัติงานชดใช้ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ หลักสูตร ทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ๕ วัน

 

 

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 16:00 น. ได้ที่

คุณสุวาที อภิบาลภูวนารถ (คุณอ้อ)
โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 082-220-7494
E-mail : [email protected]

คุณสุดารัตน์ ดำรงค์ศรี (คุณวุ้นเส้น)
โทรศัพท์ : 02-765-5784 , 083-083-0916
E-mail : [email protected]