ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน