งานวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทีมกู้ชีพภัทร ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนและดูแลประชาชนหลังฉีดวัคซีน ณ ”ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ที่ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ภายใต้การอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยนายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์