งานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในการประชุมผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT #หน่วยกู้ชีพภัทร #งานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งปฏิบัติงานด้านบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยตั้งแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน หน่วยกู้ชีพภัทร ได้ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีน ให้บริการคำปรึกษาประชาชนก่อนฉีดและดูแลปฐมพยาบาลหลังฉีดวัคซีนมาโดยตลอด