ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัย Flood Medical Operation (FMO) รุ่นที่ ๑ โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

Download ประกาศรายชื่อ และ เอกสารสัญญารับทุน

หลังจากอ่านประกาศครบถ้วนแล้ว หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทำการ ระหว่าง 08:00 น. – 16:00 น. ได้ที่

คุณอังคณา อภิชาติโยธิน (ทราย)
โทรศัพท์ : 02-765-5783, 095-8439959
E-mail : [email protected]