วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 และ 20 กันยายน 2565 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จัดอบรม #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวม 120 คน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตยศเส